Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

BİYOGRAFİ

   

 ETHEM KOCABAŞ 
 Danışman ve Yazar
 
ETHEM KOCABAŞ'IN YAYINLANAN KİTAPLARI 
 “Zihnin Şifresi” (Türkiye’de oyuncakların, oyunların ve mesleklerin zihin şifresi bakımından analiz edildiği ilk ve tek araştırma kitabıdır.)
 “Hep Çocuk Kaldık” (Türkiye’de oyun ve oyuncaklar ile yaşanan aile ortamının mesleki başarı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı ilk ve tek analiz kitabıdır. Bu konuda Yüksel Aytuğ ve Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı yazılar okunabilir.
Kitapla ilgili haberler:
Zülfü Livaneli
Yüksel Aytuğ
 “Zihni Özgürleştirmek” (Türkiye’de tinsel zekâ konusunun analiz edildiği ilk ve tek kitaptır.)
 “Liderliğin Zihin Kodları” (Türkiye’de liderlik kavramının beyin ile ilişkisinin analiz edildiği ilk ve tek kitaptır.)
“Zihinsel Uyanış” (Tarihimizdeki rol modellerimizin zihin süreçleri kapsamında analiz edildiği bir kitaptır.)
 “Müzik ve Zihnin Gizemleri” (Türkiye’de müzik ve beyin arasındaki ilişkinin eğitim bilimleri kapsamında analiz edildiği ilk ve tek kitaptır.)
adlı kitapların yazarı Ethem Kocabaş, zihin süreçleri açılımında meslek seçimi, insan kaynakları uygulamaları, liderlik, yönetim stratejileri, kariyer planlama ve bireysel gelişim konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir tipoloji uzmanıdır. Kuantum Fiziği, Tipoloji, Noetic, Zihin Felsefesi, Beyin Odalı Eğitim Uygulamaları, Kozmoloji ve Nöroteoloji konularında da çalışmalar yapmaktadır. Lisans eğitimini İTÜ'de tamamlayan Ethem Kocabaş, 2005 yılında ABD’de “Zihin Modelleme ve Zihin Analizi” konularında özel projelerin başındaki kişi olan Wyatt Woodsmall’dan (Uluslararası Tipolojik Araştırmalar Enstitüsü-International Research Institute for Human Typlogical Studies), insanların karakter özelliklerinin oluşumu, karakter özelliklerine bağlı davranış türleri ve bu özelliklerin bilinçdışı boyutta tespit edilmesi gibi konulara pek çok psikolojik ve tipolojik temellerde açıklık getirecek bir eğitim alıp, sertifika almaya hak kazanmıştır. Yine Wyatt Woosmall’un eğitimlerinin Türkiye’nin önde gelen 100 şirketine kazandırılması, insan kaynakları uygulamalarının ve şirket eğitimlerinin tipolojik temellerde yapılandırılması konusunda, Wyatt Woodsmall’u Türkiye’de asiste etmiş ve bu kapsamda CEO, Genel Müdür ve üst düzey yöneticilere eğitim danışmanlığı yapmıştır. 2007 yılında
  Milliyet Gazetesinin İnsan Kaynakları Sitesinin bir yıl eğitim danışmanı ve köşe yazarlığı görevini de gerçekleştiren Ethem Kocabaş, Türkiye’de ilk defa ülkenin önde gelen üniversite ve akademisyenlerinin de desteğini alarak mesleklerin zihin süreçleri kapsamında analiz edilmesi konusunda çalışmalar başlatmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarını “Zihnin Şifresi” adlı kitabında yayınlamıştır. Bir dönem İstanbul Oyuncak Müzesinin de eğitim danışmanı olan Ethem Kocabaş, müze kurulduğu günden beri oyuncakların insanın zihin süreçlerinin gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmış, zihin süreçlerinin keşfedilmesinde oyuncakların önemine dikkat çekmiştir. Bu konudaki araştırmalarını toplumla paylaşmak için, Türkiye’de bir müze ile yazarın ilk ortak çalışması olan “Hep Çocuk Kaldık” adlı kitabını yayınlamıştır. Ethem Kocabaş dördüncü kitabı “Zihni Özgürleştirmek” ile de Türkiye’de bir ilke daha imza atmıştır. Zihni Özgürleştirmek, zihin felsefesi, noetic, kuantum fiziği ve tipoloji açılımında sentezci yaklaşımla kaleme alınmış bir eserdir. Ethem Kocabaş’ın 2012 Şubat ayında çıkan “Liderliğin Zihin Kodları” adlı kitabı, Türkiye’de liderlik ile zihin şifresi arasındaki ilişkiyi konu alan ilk eser olma özelliğine sahiptir. Bir dönem “Liderlik Mentoru” olarak da çalışan Ethem Kocabaş, 2011 yılında Türkiye genelinde üniversite sınavlarında dereceye giren öğrencilere liderlik özelliklerinin desteklenip, kendilerinin geleceğe hazırlanması konusunda mentor olarak destek vermiştir.
2011 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarıyla ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Müzik, Beyin ve Yetenek" konulu projeye başkanlık yapmıştır. 2013 yılında tamamlanan proje kapsamında altıncı kitabı olan Müzik ve Zihnin Gizemlerini yayınlamıştır. 
Ethem Kocabaş ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinde de konferanslar vermeye ve uzmanlık konusuyla ilgili alanlarda araştırmalar yapmaya devam etmektedir.
Yazarın uzmanlığı çerçevesinde destek verdiği projeler doğrultusunda paylaşımlarda bulunduğu kişi ve konular:
Farklı Zekâ Boyutlarının Kültürel Değerlerle Harmanlanması Projesi:
Zekânın değişik boyutları ve bunların kültürel etkilerle desteklenmesi konusunda bir araya gelmek suretiyle paylaşımda bulunduğu kişiler ve konulardan örnekler: Prof. Dr. Zeliha Berksoy, Tiyatro Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi (Duygusal Zekâ), Sunay Akın, Şair (Sözel Edebi Zekâ), Bedri Baykam, Ressam (Görsel Uzamsal Zekâ), Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, İlahiyat Din Âlimi (Tinsel Zekâ), Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Bilim İnsanı (Eğitim Sistemi ve Atatürk’ün Eğitim Anlayışı – Ethem Kocabaş’ın bu paylaşımın tamamına Oktay Sinanoğlu son çıkan kitabı olan İlerisi İçinde yer vermiştir.), Uğur Dündar, Araştırmacı Gazeteci (Sosyal İletişim Zekâsı), Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Hukuk Öğretim Üyesi (Nef’s Zekâsı), Suna Kan, Devlet Sanatçısı (Müzik Zekâsı), Mustafa Erdoğan, Dans Eğitmeni - Anadolu Ateşi, İpek Şenoğlu, Milli Tenisçi (Bedensel Zekâ), Yıldız Kenter, Tiyatro Sanatçısı (İçsel Zekâ), Oktay Ekinci Mimar, Eski Mimarlar Odası Başkanı, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı (Yaratıcılık ve Mimari), Coşkun Aral, Haberci (Kültürün İnsanın Düşünce Sistemi Üzerindeki Etkisi), Çetin Altan, Gazeteci Yazar (Düşüncenin Türkiye’deki Yolculuğu)
Kuantoloji ve Nöro Eğitim Projesi:
Nöro eğitim konusunda bir araya gelip paylaşımda bulunduğu kişiler ve konulardan örnekler:
Prof. Dr. Turgut Ulutin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Bakanı (Gen Bilimi ve Zekâ), Prof. Dr. Barış Korkmaz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (İnsan Beyni ve Zekâ), Prof. Dr. Metin Arık Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi (Kuantum Fiziği ve Varoluşun Kuantum Boyutu), Dr. Saffet Murat Tura İmago Psikoterapi Merkezi (Bilinç Bilimi ve Kuantum), Doç. Dr. Hakan Gürvit İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Kuantum Boyutunda Algılama Süreçleri), Prof. Dr. Solmaz Akar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Göz ve Beyin İlişkisi), Prof. Dr. Yüksel Tenekecioğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı Başkanı (Beyin ve Kas Koordinasyonu), Haluk Bilginer Tiyatro Sanatçısı (Yaratıcılık, Yetenek ve Hayal Gücü), Dr. Zuhal Ölmez Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı (Türkçe Dil Bilgisinin Derinleştirilmesi), Prof. Dr. İlber Ortaylı Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü (Tarih Bilincinin İnsanın Düşünce Sistemi Üzerindeki Etkileri), Nasuh Mahruki Milli Dağcı (Zihinsel uyumun doğa ile bütünleşmesi ve başarıya giden yolda zihin süreçlerinin kontrol edilmesi.), Yücel Paşmakçı Türk Halk Müziği (Türk Halk Müziğinin Batı Müziği ile Karşılaştırması ve Kültürel Birikimlerle Etkileşimi), Gürer Aykal Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Daimi Şefi, ABD’de Indiana (Bloomington) Üniversitesi, Teksas Tech ve UTEP Üniversiteleri’nde öğretim üyesi (Mozart ve Klasik Müziğin Düşünce Sistemimiz Üzerindeki Etkileri), Yrd. Doç Dr. Hale Aksuna Türkiye Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (Zekâ Kavramı ve Zekâ Testleri)
Oyuncakların Zihin Gelişimi ve Meslek Seçimi Konusundaki Önemi Projesi:
Oyuncakların zihinsel gelişimimiz üzerindeki etkileri ve mesleki başarıda belirleyici rolü konusunda bir araya gelip paylaşımda bulunduğu kişiler ve konulardan örnekler: Prof. Dr. Ülkü Göktürk İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı (Oyuncağın çocukların zekâ boyutları ve karakter gelişimi üzerindeki etkileri), Prof. Dr. Ümran Korkmazlar İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Çocuklarda oyuncağın ve çevresel etkilerin zihin süreçleri üzerindeki etkileri.)
Meslek Seçiminde Zihin Süreçleri ve Mesleklerin Zihin Süreçlerine Göre Analiz Edilmesi Projesi:
Mesleklerin zihin süreçlerine göre analiz edilmesi konusunda bir araya gelmek suretiyle paylaşımda bulunduğu kişiler ve mesleklerden örnekler: Prof. Lale Akarun, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi (Bilgisayar Mühendisliği), Prof. Dr. İlgi Aşkun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı (Mimarlık), Prof. Mehmet Bayhan, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölüm Başkanı (Fotoğrafçılık), Prof. Dr. Esra Biryıldız, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı (Radyo-Televizyon-Sinema), Erol Günaydın, Tiyatro Sanatçısı (Tiyatro Oyunculuğu), Yüksel Aytuğ, Yazar ve Televizyon Eleştirmeni (Gazetecilik ve Televizyon Eleştirmenliği), İpek Şenoğlu, Milli Tenisçi (Tenis), Semih Saygıner, Dünya Bilardo Şampiyonu (Bilardo), Prof. Dr. Tankut Centel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı (Avukatlık), Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı (İktisat-İşletme), Prof. Dr. Aysel Gürsoy İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Eczacılık), Prof. Dr. Mehmet Mahir Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Resim Ana Sanat Dalı Bölüm Başkanı (Ressam)
Müzik ve Zihnin Gizemleri Projesi:
Ethem Kocabaş'ın "Müziğin Zihin Şifresi" projesi kapsamında paylaşımda bulunduğu kişiler: Selman Ada, Şefika Kutluer, İbrahim Yazıcı, Hüseyin Sermet, Prof. Muhiddin Dürrüoğlu, Prof. Cihat Aşkın, Bülent Bezdüz, Yard. Doç. Işın Metin, Burak Tüzün, Ersen Olgaç, Türkol Çankaya, Borusan Quartet, Birsen Ulucan, Can Atilla, Elif Şahin, Gülsin Onay, Güher&Süher Pekinel, Hande Dalkılıç, Özkan Manav, Şirin Pancaroğlu, Şölen Dikener, Verda Erman, Ebru Yunkuş, Münif Akalın, Evrim Şahinkaya Kalancık, Yrd. Doç. George Kovziridzeyrd, Prof. Hazar Alapınar, Aslı Yeşil, Özdemir Erdoğan, Berfin Aksu, Doç. Dr. Metin Eke, Prof. Dr. Esra Ömeroğlu, Prof. Güzin Gürel, Ercan Irmak, Yard. Doç. Dr. Serdar Yılmaz, Prof. Dr. Hülya Tarcan, Doç. Dr. İsmail Demirdöven, Prof. Dr. Burhanettin Tatar, Prof. Dr. Feza Tansuğ, Prof. Gürer Aykal, Prof. Dr. Cengiz Kuday, Prof. Dr. Erol Belgin, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Prof. Dr. Kemal Arıkan, Prof. Dr. Avni Babacan, Dr. Neslihan İskit, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Asım Şengör, Prof. Dr. Mehmet Mahir, Tan Sağtürk, Taşkın Tuna, Dr. Emre Sabuncuoğlu. Türkiye'de bir ilke imza atan bu Proje'nin 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 100'e yakın dünyaca ünlü müzisyen ve akademisyenle bir araya gelinmeye devam edilecektir.
İstanbul Oyuncak Müzesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Hep Çocuk Kaldık” Projesi:
Ethem Kocabaş'ın paylaşımda bulunduğu, oyuncakların ve çevresel faktörlerin zihin gelişimi üzerindeki etkilerini konu alan bu araştırma kitabında yer alan kişiler: Adalet Ağaoğlu, Ali Poyrazoğlu, Anjelika Akbar, Aydın Ilgaz, Ayhan Doğan,    Balkan Naci İslimyeli, Belgin Akın, Betül Arım, Betül Mardin, Beyazıt Öztürk, Cahit Berkay, Ceyhun Yılmaz, Demet Akbağ, Ebru Cündübeyoğlu, Ediz Hun, Emel Karakaş, Emre Kongar, Erol Günaydın, Filiz Akın, Fuat Güner, Gani Müjde, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Gülten Dayıoğlu, Hakkı Devrim, Haldun Dormen, Halit Kıvanç, Hülya Koçyiğit, İlber Ortaylı, İlhan Şeşen, İskender Pala, Kadir Çöpdemir, Kenan Işık, Kerem Görsev, Metin Uca, Mithat Bereket, Müjdat Gezen, Nebil Özgentürk, Nevzat Doğansoy, Özkan Uğur, Perran Kutman, Savaş Dinçel, Selim Başarır, Semih Saygıner, Türkan Saylan, Yüksel Aytuğ, Zülfü Livaneli.

REFERANSLARIMIZDAN ÖRNEKLER

Uludağ Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Ankara Numune Hastanesi Nöroloji Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Nöroloji Anabilim Dalı

Merck Sereno

Schneider Electric

Mercedes

Opet

Opet Fuchs

Aygaz

Ford

Garanti Bankası

Finansbank

Şekerbank

Borçelik

Cargill

Halkbank

Otokar

Koç Üniversitesi

Metro

Sek

Tat

Yapı ve Kredi Bankası

Maret

Şölen

Avea

Pastavilla

Componenta

Koç Holding

Erdemir

Bosch

SASA

Tofaş

Vodafone

Abalıoğlu Holding

Glaxo Smith Kline

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.