Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Meslek seçimi

   

Ethem Kocabaş ile “Zihin Süreçleri Açılımında Meslek Seçimi Konferansı”

"Zihin şifresine uygun meslekle eşleşen bireyler, zamana ve mekana iz bırakırlar." 
Konferansın Konusu: Meslek kavramının, zihin açılımında karakter özelliği, merak alanı ve zeka ile ilişkisi. Zihnin şifresi ile mesleğin zihin şifresi arasındaki uyum. Meslek seçiminde dikkat edilecek hususlar. 
Konferansın Hedef Kitlesi: Meslek seçimi aşamasında olan gençler, çocuklarına meslek seçimi konusunda destek olmak isteyen ebeveynler ve eğitim bilimciler. 
Konferansın Amacı: meslek seçimi aşamasında olan gençlere zihin şifrelerine uygun, mutlu ve başarılı olacakları meslekle buluşmaları konusunda yardımcı olmak. 
 “Meslek, genetik özellikteki zekâ şifresi açılımında kişinin varoluş vaadidir.”  

Meslek seçimi, kişinin hayat deneyimlerinin şekillenmesinde önemli etkileri olan bir karardır. Kişiyi mutlu etmeyen bir meslek (Zihin şifresine uymayan bir meslek), bireysel açılımda psikolojik temelli pek çok sağlık sorununun yaşanmasına da ortam hazırlayabilmektedir. Üstelik yanlış meslekle eşleşmenin aile mutluluğunu da olumsuz yönde etkileyen sonuçları vardır. Zira bireyin hayatında ailesi vazgeçilmez bir parçasıdır. Örneğin sevmediği (Zihin şifresine uymayan) bir işte çalışmak zorunda olan anne ve babanın, birbirleriyle ve çocuklarıyla olan ilişkileri de olumsuz yönde bu durumdan etkilenecektir.   

Meslek seçimi bir insanın varoluş vaadi ile yakından ilgilidir. Varoluş vaadi, kişinin genetik olarak sahip olduğu özelliklerinden dolayı (Zeka gibi), zihinsel olarak kendini en üst düzeyde gerçekleştirebileceği alandır. Bu alan aynı zamanda kişinin mesleğidir. Konuya bu açıdan bakıldığında genetik bir zihin özelliği olan zeka konusu, meslek seçiminde önemlidir. O halde meslek seçimi ergenlik döneminde verilmesi gereken bir karar olarak sınırlandırılamaz. Meslek seçimi kişinin zeka şifresinin çözülüp desteklenmesiyle de yakından ilgili bir konudur. Bu nedenle zihin konusunda gelişmiş ülkelerde meslek seçimi konusu, okulöncesi eğitim kurumundan itibaren başlayan bir keşif ve bilinçlenme hali olarak görülmektedir. Uygulamalar da bu yöndedir.

Zaten dünyada belli alanlarda sıradışı işlere imza atan ülkelerin bu konuda üç stratejik hamleleri bulunmaktadır:

  1. Yetenekleri erken dönemde keşfedip desteklemek.
  2. Kişiyi zihin şifresine uygun meslekle eşleştirmek.
  3. Dünyada bu tanıma uyan kişileri burs gibi çeşitli cazip imkanlarla ülkelerine çekmek.

Zihin ve meslek arasındaki, karakter, merak alanı ve zeka uyumu gözardı edilerek, sadece aşağıdaki başlıklardan bir veya bir kaçının dikkate alınması suretiyle meslek seçiminde karar verilmesi, ileride mutsuz bir hayatın deneyimlenmesine de davetiye çıkartabilmektedir:

  • Mesleğin maddi getirisine göre karar verilmesi. Çoğu insan (özellikle aileler) meslek seçimi konusunda karar verirken, mesleğin maddi getirisine takılıp kalır. Oysaki şu soruların cevapları gözardı edilmektedir. Bugün için maddi getirisi iyi olan bir meslek gelecekte de bu özelliğini koruyabilecek midir? Maddi getirinin iyi olmasını sağlayan meslek midir? Yoksa mesleği uygulayanın fark yaratan başarıları mıdır?
  • Mesleğin sosyal hayattaki etiketinin cazibesine göre karar verilmesi.
  • Aile baskısı ile karar verilmesi. "Ben olamadım sen ol" yaklaşımı. "Çocuğumuzun mesleği bu diye nasıl söyleriz" kompleksi. Ya da "biz senin için en iyisini düşünüyoruz" söylemiyle gerçekleştirilen egosal tatmine yönelik baskılar.
  • Zihin şifresinin meslekle uyumunu göz ardı ederek, başkalarının mesleki başarılarından hareketle karar vermek. (Başkalarını kendine örnek almak.)
  • Mesleğin uygulayıcısı olarak kişinin kendini belli koşullarla sınırlandırması. (Bu ülkede çalışırım, başka yerlere gidemem gibi.) Özellikle bu durumdan dolayı "Bu meslek bizim ülkemizde geçerli değil" şeklindeki öğrenilmiş çaresizlik, baskı olarak gençlerin zihnine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Oysa unutulmamalıdır ki, zihin şifresine uygun meslekle eşleşmek suretiyle mesleğinde fark yaratn bir kişi, haritalarla ve koşullarla sınırlandırılamaz.

Meslek seçiminde ve mesleki başarıda zihin süreçlerinin öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için konuyu bir örnekle açıklayalım. 

Doktorluk, hayatlarında bilgiyle etkileşime önem veren ve mantığı ile duyguları arasındaki dengeyi sağlayabilen insanların mesleğidir. Ancak doktorluğun pek çok farklı branşı vardır. Doktorluk mesleği, branşları itibariyle farklı zihin süreçlerindeki insanlara hitap eder. Bu nedenle "Ben doktor olmak istiyorum" ifadesi, beraberinde ikinci bir soruyu gerekli kılar: Zihin şifreni dikkate aldığında doktorluk mesleğinin hangi branşında uzmanlaşmak istiyorsun? 

 

Bir kişinin bu soruya cevap verebilmesi için iki bilgiye sahip olması gerekir:

  1. Merak alanı, zeka ve karakter özelliği açılımında kendi zihin şifresini bilmesi
  2. Aynı açılımda doktorluk mesleğinin branşlarının şifresini bilmesi önemlidir. 

Genel cerrah, diş hekimi ve çocuk doktoru olmak üzere üç farklı mesleği, iç sesli ve dış sesli karakter özelliği açılımında değerlendirelim:  

İç sesli karakter özelliği: Karar almakta zorlanmayan ve aldığı kararı başkalarının söylemiyle değiştirmeyen insanın özelliğidir. 

Dış sesli karakter özelliği: Karar almakta zorlanan ve aldığı kararı başkalarının söylemine göre değiştiren insanın özelliğidir. 

"Genel Cerrah" 

Cerrah olacak bir kişide aranması gereken temel özelliklerden biri, iç sesli karakter özelliğinde olmasıdır. Cerrahlar ameliyat esnasında çok sayıda kararı mümkün olan en kısa sürede almak durumundadırlar. Dolayısıyla dış sesli, yani başkalarından etkilenen ve karar almakta zorlanan karakter özelliğindeki kişiler cerrah olmaları halinde zor anlar yaşayabilirler. Bu durum mesleki başarı ve mutlu bir hayatın deneyimlenmesi açısından son derece önemlidir.

 

 

"Çocuk Doktoru"

Çocukların ilişkilerinde duyguyla ilgili zihin süreçleri belirleyici etkiye sahiptir. Çocuklar duygusal yanı gelişmiş kişileri kendilerine daha yakın hissederler. Bu nedenle de çocuk doktoru olmaya aday birinin hissel özelliğinin gelişmiş olması önemlidir. Çocuk doktoru ameliyatta olmadığı sürece bir cerraha nazaran daha az ani kararlar alır. Bu nedenle çocuk doktoru olacak kişide iç sesli kişilik özelliğinin cerrahlıktaki kadar baskın olması gerekmez.  

 

  

"Diş Hekimi" 

Diş hekimliğinde nesneleri kullanım becerisi önemlidir. Zira diş hekimleri sürekli olarak maddeyle etkileşim halindedirler. Diş hekimliğinde ani karar alma hali cerrahlıktakinden az, çocuk doktorununkinden fazladır. Özellikle sanata ilgi ve yatkınlığı olan kişilerin, estetik özellikler bakımından diş hekimliğinde daha başarılı olması durumundan da bahsedebiliriz.

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere meslek seçimi aşamasında olan bir kişinin, zihin şifresi açılımında kendini ve meslekleri tanıması son derece önemli bir konudur.

 

 

Zihin şifresine göre meslek seçimi konusundaki detaylı bilgiye, Ethem Kocabaş'ın "Zihnin Şifresi" kitabından ulaşabilirsiniz. "Zihnin Şifresi" kitabı Türkiye'de mesleklerin zihin süreçlerine göre analiz edildiği ilk kitaptır. Kitap hakkında detaylı bilgi edinebilmek için lütfen bu linki tıklayınız.

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.