Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Okul seçimi

 

Okul seçimi, insan hayatındaki en önemli kararlardan biridir. Çünkü okul seçimi kararı, zihnin yapılanmasının ne şekilde destekleneceği hususunda da yol haritası belirlemek demektir. Dünyaya doğan bir zihin okul seçimi konusundaki karar verme özgürlüğüne sahip değildir. Zira erken yaşlarda okul seçimi konusunda aileler çocukları adına karar verirler. Bu karar ailelere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. O halde özellikle anne ve babaların okul seçimi konusunda araştırıcı olmaları gerekir.

Okul seçimi konusunda yapılan en büyük hata, zihin süreçlerini dikkate almadan, sadece

 • Binasına.
 • Öğrencilerinin üniversite sınavlarında elde ettiği sonuçlara.
 • Teknik imkanlarına.
 • Ulaşım imkanlarına.
 • Kimin çocuğunun hangi okula gönderdiğine.
 • Ücretine.
 • Yemek imkanlarına bakılarak karar verilmesidir. 

Oysaki okul seçimi aşamasında verilecek kararda aşağıda belirttiğim iki konu özellikle dikkate alınmalıdır:  

 1. Okulda uygulanmakta olan eğitim sisteminin zihin odaklı olup olmadığı.
 2. Eğitimcilerinin zihin süreçleri konusundaki bilgi donanımı.

Bu bilinç çerçevesinde, okulöncesi eğitim kurumu seçiminde cevap aranması gereken bazı önemli sorular şunlardır.

 • Karakter özelliği, merak alanı ve zeka açılımında çocuğun keşfedilebilmesi için oyun ve oyuncaklardan nasıl destek alındığı.
 • Öğretmenlerin oyun, oyuncak ve aktivitelerin zihin süreçleri açılımında hangi özellikleri desteklediği konusundaki bilgi donanımı.
 • Çocuğun zihinsel gelişimiyle ilgili gözlemlerin aileleriyle ne sıklıkta paylaşıldığı.
 • Çocukların zihin süreçlerinin takip edilmesine bağlı olarak meslek seçimi konusunda ailelerle ne türlü paylaşımların gerçekleştirildiği.

İlk ve orta öğretim kurumu seçiminde cevap aranması gereken bazı önemli sorular şunlardır.

 • Çocuğun zihin süreçlerinin takibine ilişkin okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen çalışmaları talep edip etmediği.
 • Çocuğun zihin süreçlerinin gelişiminin hangi eğitim uygulamalarıyla desteklendiği.
 • Çocuğun benzersiz zihin şifresinin dikkate alınması suretiyle, sınav ve sözlü uygulamalarının ne şekilde gerçekleştirildiği.  
 • Rehberlik hizmetlerinde meslek seçimi konusunda çocukların hangi uygulamalar ile bilinçlendirildiği.

Üniversite seçiminde cevap aranması gereken bazı önemli sorular da şunlardır..

 • Gençlerin hangi etkinliklerle bilim ve iş dünyasıyla bir araya getirildiği.
 • Akademik kadrosu.

Okul seçimi hususunda üzerinde önemle durulması gereken konular arasındadır.

 

 

Okul seçimi konusunda sağlıklı bir karar verebilmek için, öncelikle zihin süreçlerinde bilgilenmek gerekir. Bu nedenle de beyin, karakter özelliği, merak alanı ve zeka açılımında çocuğunuzu tanımaya özen göstermelisiniz. Zira okul seçimi konusundaki kararınızda belirleyici olan en önemli etken "zihin şifresi açılımında çocuğunuzun kim olduğudur." "Zihnin Şifresi" kitabı bu konuda rehber nitelğinde bir kaynaktır. Kitap hakkında deyalı bilgiye ulaşabilmek için lütfen bu linki tıklayınız.

 

 

 

Okulöncesi eğitim aşamasında çocuğu olan anne ve babalar 

Oyuncakların çocukların benzersiz zihin şifrelerini keşfetmek ve desteklemek konusundaki önemli etkilerine ilişkin detaylı bilgiye "Hep Çocuk Kaldık" kitabından ulaşabilirsiniz. Kitap hakkında detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 

 

 

Ethem Kocabaş'ın, "okul seçimi" konusundaki makalesini, Anne Kalbi Dergisinin Ocak 2010 sayısında okuyabilirsiniz.

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.