Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Zihinsel stratejiler

Dünyada yönetimsel anlamdaki tüm etkili stratejiler özünde zihin üzerine yapılandırılmaktadır. Ülkeleri yönetme hamlelerinden, ticari bir mal veya hizmetin sunulmasına yönelik pazarlama stratejilerine kadar tüm hamleler zihin üzerine kurgulanmaktadır. Çünkü yöneten, yönetilen, alan, satan ve kullanan beyindir. Bu nedenle de 21.yy'ın dünyasında ekonomik olarak güçlü ve dünyayı yönetmeye aday olan ülkelerin, bilinç bilimi ve noetic gibi zihni konu edinen çok farklı dallardaki bilimsel araştırmalara önem verdiklerini görmekteyiz. Zaten bu konulara verdikleri önemden dolayı güçlüler ve dünyanın yönetiminde etkili olabiliyorlar.

Günümüz dünyasında insanlık henüz egosunun ve nefsinin esaretinden özgürleşebilmiş değildir. Dünyada her gece aç olarak yatan bir milyar insan varken, insana karşı atom bombasını caydırıcı bir güç olarak kulanmak üzere silaha para yatıran zihniyet, bunun en önemli kanıtıdır. Ego ve nefs temelli zihinsel yaklaşımlar insanlığın esaretidir. 

Dünya üzerindeki en etkili zihinsel yönetim stratejileri eğitim konusunda kurgulananlardır. Çünkü "Ben kimim?" sorusunda derinleşmemiş, bilim, sanat ve inancı sentezleyemeyen zihinler, kolaylıkla her yöne çekilebilirler. Sentezci bir zihni yaklaşımla baktığımızda "Ben kimim?" sorusu, farklılıklara saygı göstermek suretiyle insanların huzur içinde bir arada yaşamalarını destekler. Çünkü "Ben Kimim?" sorusuna ister bilim çerçevesinden bakalım, istersek de inanç açılımından bakalım, sonuçta varacağımız yer herşeyin bir olduğu Big Bang anıdır.  

Zihinsel yönetim stratejilerinin büyük bölümü, insanın duyusal algıları dikkate alınarak yapılandırılır. Bu hamleler ancak nöroloji, psikoloji, tipoloji ve kuantoloji gibi zihin konularında araştırmalar yapan farklı bilim dallarının bilgilerinin sentezlenmesi ile etkisizleştirilebilir. Bu nedenle bireysel olarak zihinsel uyanışını gerçekleştirip, zihnen özgürleşecek kişilerin de bu alanlarda yazılmış kitapları okumaya özen göstermeleri gerekir. 

 

Zihinsel yönetim stratejilerinde derinleşmek isteyenlere,  "Zamanın Ruhu" olarak adlandırılan ve iki bölüm halinde DVD olarak kaydı bulunan "ZEITGEIST" belgeselini izlemelerini tavsiye ederim.

 

Zihinsel yönetim stratejilerinin kolaylıkla uygulanmasına ortam hazırlayan durumlar:

 • Eğitim uygulamalarında zihin süreçlerinin dikkate alınmaması ve bireylerin zihinsel farklılıklarına (Zihin şifrelerine) dikkat edilmemesi.
 • Tüketim toplumu olmak.
 • Borç gibi ekonomik bağımlılıklar.
 • Toplumun herkesiminden bireyin birbirleriyle bilgi, düşünce ve duygu paylaşımında bulunmalarını sağlayacak olan anadilin korunamamış olması.
 • İnanç değerlerinin bilgisinde derinleşirken, tinsel zekaya ve ilime önem verilmemesi. 
 • Farklılıkların önemli bir zenginlik olduğu bilincinin geliştirilmemesi sonucunda, ayrıştırıcı zihniyetlerin yapılanması.
 • Farklılıkların korunarak bir arada yaşanılmasına önem verilmemesi.
 • Bilimden uzaklaşmak.
 • Bilgiye önem vermeyen ve dolayısıyla da okumayı tercih etmeyen zihinlerin çoğalması.
 • Zamanı tüketir tarzda yapılandırılan uygulamalar. Özellikle bu konuda medyadaki programlar çok önemlidir.
 • Tarih bilgisine gereken önemin verilmemesi.
 • Tarihi kayıtların korunamamış olması.
 • Akıl ve gönül dengesinin sağlanamamış olması sonucunda, ya menfaatini her şeyden önde tutan, ya da kolaylıkla duygusal parlamalara kapılabilen bireylerin sayısının çoğalması.
 • Aile içi baskılar ve eğitim uygulamalarının tek yönlü yaklaşımları sonucunda, dış sesli, gereğinden fazla başkalarının söyleminden etkilenen özellikteki bireylerin gelişmeye başlaması.
 • Eğitim uygulamalarında bireylerin zihin şifrelerinin dikkate alınmaması sonucunda, varoluş vaatlerini keşfedememiş kişilerin sayısının çoğunlukta olması. Bu durumda çalışanlar mutsuz, işverenler de verim düşüklüğünden şikayet eder halde olacaklardır.

 Zihinsel yönetim stratejilerini daha iyi deşifre edebilmek için Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini dikkate almamız gerekir.

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini 5 basamakta değerlendirmektedir.

1.Basamak-Hayatta kalmak: İnsanın hayatta kalmaya yönelik fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasını ifade eder. Bu noktada beden sağlığı, yemek, su ve barınacak bir yerin temini gibi ihtiyaçlar önceliklidir. 

2.Basamak-Emniyet ve güvence: Hayatta kalmayı sağlayabilen insanlar, bir sonraki aşamada hayatta kalmaya yönelik ihtiyaçlarını sürekli şekilde karşılamak isterler. Bu aşamada da düzenli bir geliri sağlayacak olan iş, barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik satın alınacak bir ev öncelikli olabilmektedir. 

3.Basamak-Sevgi ve ait olmak: Ekonomik ve fiziki ihtiyaçlarını güvence altına alan insan, bir sonraki aşamada sosyalleşmeye yönelir. Bu aşamada da evlenmek veya bir organizasyona dahil olmak gibi ihtiyaçlar öncelikli hale gelmektedir.

4.Basamak-Egosal ihtiyaçların karşılanması: Bu aşamada kişi "Ben"i tatmin etmenin arayışındadır.

5.Basamak-Kendini gerçekleştirmek: Bu aşamadaki kişi, "Ben Kimim?" sorusunun cevaplarının arayışındadır. Zihnin şifresinin çözülmesinin ihtiyaç haline geldiği basamaktır.

İnsanlar Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin 1. ve 2. basamaklarında olduğu müddetçe yönetilmeleri veya belli yönlere çekilmeleri daha kolay olmaktadır. Hayatta kalabilmek için temel ihtiyaçların karşılanamaması endişesi zihinsel özgürlüğü esaret altına alır. Bugün dünyadaki işsizlik ve beraberinde getirdiği korkular buna örnek olarak verilebilir. Örneğin 5.basamaktaki insanların çoğunluğu demokratik bir düzende oyunu kullanırken hizmete talip olanların projelerini değerlendirmeye alacaktır. 1. ve 2. basamakta yaşayan insanların çoğunluğu ise oyunu kullanmak konusunda anlık ihtiyaçlarının en kısa sürede nasıl karşılanacağına dikkat edebilecektir. Dolayısıyla gerek iş hayatında olsun ve gerekse ülke idaresinde olsun her türlü yönetimsel uygulamanın temel amacı insanların 5.basamağa ulaşmalarını desteklemek olmalıdır. Ancak bu sayede hizmetlerin kalitesi yükselebilir.  

 

 
 
 

Ego konusunda zihinsel uyanışını ve zihinsel özgürlüğün gerçekleştirmek isteyenlere OSHO'nun "EGO" adlı kitabını öneririm. 

 

Zihnin şifresini çözmek isteyenlere "Zihnin Şifresi" adlı kitabımı öneririm. Kitapla ilgili detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.