Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Dahi ve deha

 

 

 

 

  

 Mustafa Kemal Atatürk

 Leonardo Da Vinci

Mozart

 Isaac Newton

 Raffaello Santi

Deha: Dahinin yeteneğine verilen addır.

Dahi: Dahi kavramı değişik yönleriyle değerlendirmeye alındığında, farklı tanımlarla açıklanabilir.

Genetik açılımda dahinin tanımı: Genetik özelliklerine göre doğuştan belli zihin süreçleri (Zeka gibi) ön planda geliştirilmeye müsait olarak dünyaya gelen insan. Dahinin bu tanımında genetik kazanımların desteklenmesi bakımından destekleyici çevresel fakörler son derece önemlidir.

İş ve eser açılımında dahinin tanımı: Zamana iz bırakan çalışmaların kaşifi ve üreticisi olan insan.

Tinsel zeka ve teoloji açılımında dahinin tanımı: Zihinsel olarak insanlığı ileri götürecek hamleleri gerçekleştirmek üzere yaratılmış örnek kişi.  

Tipoloji açılımında dahinin tanımı: Değişiklik karakter özelliğinde, başkalarından etkilenmeyen ve sürekli bilgiyle etkileşmek suretiyle kendini gerçekleştiren insan. Karakter özelliği ve merak alanı açılımında zihin şifresine uygun işlerle bir araya gelme ayrıcalığını elde etmiş olan insan.

Dahi kelimesi yerine "Yüksek zihin performansı gösteren kişi" ifadesinin kullanılmasını öneriyorum. Çünkü dahi kelime olarak insanları "dahi olanlar" ve "Dahi olmayanlar (Sıradan insan)" olarak iki gruba ayırmaktadır. Burada cevapsız kalan üç önemli soru vardır.

Birinci cevapsız kalan soru: Aynı alanda zamana iz bırakanlardan hangisinin dehası daha üstündür? sorusudur.

Örneğin: Müzik alanında Mozart, Beethoven ve Bach arasında hangisinin dehasının daha üstün olduğu gibi bir soruya cevap vermenin imkanı yoltur.

 

 

 

 Bach

 Beethoven

 Mozart

İkinci cevapsız kalan soru: Farklı alanlarda zamana iz bırakanlardan hangisinin dehası daha üstündür? sorusudur.

Örneğin: Sanat alanında Michelangelo, tıp alanında İbni Sina ve felsefe alanında Thales arasında hangisinin dehasının daha üstün olduğu gibi bir soruya cevap vermenin imkanı yoltur.

 

 

 

 İbni Sina

 Thales

 Michelangelo

Üçüncü cevapsız kalan soru: Matematik, resim, müzik gibi ölçülebilir ve gözlemlenebilir alanlardaki dehaların erken yaşlarda tespit edilmesine yönelik çok değerli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak deha sadece erken yaşlarda ölçülebilir ve gözlemlenebilir kriterlerle sınırlandırılamaz. Örneğin gelecekte dehasını gerçekleştirebilecek ve insanlığa ışık tutacak bir filozofun (Thales), manevi bilgenin (Mevlana), ya da toplumsal liderin (Atatürk) erken yaşlarda hangi kriterlerle keşfedilebileceği cevapsız kalan bir sorudur. Zira özellikle tinsel zekaya dayalı bir dehanın erken yaşlarda tespit edilmesi çağımızda mümkün değildir. (Çağımızda dememin nedeni ilerleyen yıllarda tinsel zeka ile ilgili genetik çalışmalarda yol alınabilmesi beklentisidir. Zira VMAT2 adlı genin ruhanilik ve tinsel zeka açısından önemli olduğuna ilişkin bazı bilgilere ulaşılmıştır.)  

 

 

 

 Mevlana

 Spinoza

 Atatürk

Yüksek zihin performası gösteren kişi ve dehası hakkında bazı önemli bilgiler:

  • Zeka genetik bir zihin sürecidir ve gelişimi çevresel faktörlerce desteklenmelidir.
  • Zeka sayısallaştırılamaz özellikte bir zihin sürecidir. Bazı testler görsel uzamsal zeka, matematik zekası, bedensel zeka, sözel edebi zeka gibi zeka boyutlarını ölçmeye çalışsa da, tinsel zeka gibi ölçülemez zihin boyutlarından dolayı zeka seviyesi sayısallaştırılamaz.
  • Zihnin erken yaşlarda keşfedilmeye ve desteklenmeye çalışılması önemlidir. Bu açıdan okulöncesi eğitim kurumları insanlığın geleceği açısından hayati önem taşırlar.
  • Dehanın erken yaşta keşfedilmesinde oyun ve oyuncaklar önemlidir.
  • Her insanın zihin şifresi (Nöronağı temelli) farklıdır. O halde dehalar da farklı olacaktır.
  • İnsan beyninin muhteşem potansiyelinden dolayı her insan bir deha ile doğar.

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.