Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Farklı bakış açısı

Bu bölümdeki analizler nöroloji, psikoloji, tipoloji, noetic, teoloji ve bilinç bilimi alanındaki çalışmalar doğrultusunda sentezci zihin yaklaşımıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Farklı bakış açısı köşemizde bu ay "AVATAR" filmini analiz edeceğim.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Gelişmiş nöronağı" 

Filmin önemli mesajlarından biri, Jake Sully'nin beynindeki nöronağına bağlı enerji aktivasyonunun gözlendiği anda verilmektedir. Her insanın beyninde sayıları milyarlarla ifade edilen nöron adını verdiğimiz sinir hücreleri vardır. İnsan dünyaya doğduğu andan itibaren bu sinir hücrelerinin birbiri ile olan temasını geliştirerek adeta bir örümcek ağı gibi nöronları birbiriyle irtibatlı hale getirir. Beyninizdeki nöronağının gelişmişliği (Bağlantı sayısının çokluğu) hayatınızda bilgi ile ne boyutta eşleştiğinizle de yakından ilgilidir. Her insanın nöronağı benzersiz ve tektir. Yani dünyada yaşayan veya yaşamış her insan 13,5 milyar yıllık evren tarihinde zihinsel açılımda eşi benzeri olmayan bir canlıdır. Dahiler (Yüksek zihin performansı gösteren kişiler) nöronağı gelişmiş insanlardır. Örneğin Albert Einstein'ın beyniyle ilgili yapılan araştırmalarda, nöronlar arasındaki bağlantıların sayısının çok olduğu tespit edilmiştir. İnsan beyninin değişik bölümleri farklı görevleri gerçekleştirmektedir. Yine örnek vermek gerekirse görme işlevi beynin arka bölümünde desteklenmesine karşın, mantık faaliyeti ise beynin ön bölümünün görev alanına dahil olan bir zihin sürecidir. Dolayısıyla nöronağınızın gelişmişliği ve bu ağa bağlı olarak beyninizdeki değişik bölümlerde meydana gelen enerji faaliyetleri, zihinsel olarak hangi özelliklerde gelişmiş bir insan olduğunuza da ışık tutar. Filmdeki kahramanın beynini inceleyen uzmanın etkilenmesine neden olan durum, nöronağı ve buna bağlı olarak beyindeki enerji faaliyetidir. Okumak nöronağını geliştiren en önemli aktivitelerin başında gelir. Yine örnek vermek gerekirse yüksek zihin performansı gösteren kişilerin ortak özelliği çok okumalarıdır. Çok okumak, birbiriyle ilişkili çok sayıda sinaps (Nöron bağlantısı) oluşturmak anlamına gelir. 

 

 

"Hayat, enerji olarak değişimi deneyimlemektir." 

Filmdeki bir diğer önemli mesaj, hayatın ruhun bir enerji deneyimi olduğudur. Ruh, beyin aracılığıyla enerji yönetimini gerçekleştirerek, atomlardan oluşan maddesel bir bedende duyusal algı desteği ile hayatı deneyimler. Dolayısıyla hangi bedende olduğunuzdan ziyade zihinsel açılımda enerji olarak kim olduğunuz daha önemlidir. İnsanın zihni aracılığıyla kendi benzersiz dünyasını kurgular. Filmde Jake Sully'nin zihni farklı mekan ve zaman deneyimlerinin bir parçası olabilmektedir. Yani zihninizden ayrı bir dünya yoktur. Evren ve içindeki dünya sizin için ancak zihninizle anlam bulur. Belki de siz kendi benzersiz evreninizin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu olabilirsiniz. Bu durumda da hayatınızda etkileşim halinde olduğunuz insanlar, zihniniz tarafından kurgulanan Avatarlar olabilirler.

 

"Uyku anında ruhun bedenden ayrılması"

Filmde önemli olan bir diğer sahne, bedenler arasındaki enerji deneyimi transferinin uyku aracılığıyla gerçekleştirilmiş olmasıdır. Jake Sully uyur ve zihinsel enerji transferi gerçekleştirilerek Avatar olarak uyanır. Bu durum teoloji açılımında kutsal metinlerde de ifade edilen bir haldir. Zira Yaradan kutsal metinler aracılığyla bizlere uyku anında ruhlarımızı bedenlerimizden aldığını, uyanma esnasında ise ruhlarımızın tekrar bedenlerimize döndürüldüğünü belirtmektedir. Geri dönmeyen ruhlar ise ölen, yani bu enerjisel algı seviyesindeki (dünyadaki) varlığını noktalamış olanlardır. Bu nedenle ölüm bir yok oluş değil, boyut değiştirme durumudur. Bu açıdan bakıldığında insan da farklı bir gücün enerji deneyimi transferi ile hayat bulan (Her gün uykudan uyanan) bir Avatar olabilir. İnsanın yeryüzünde Yaradan'ın temsilcisi olarak gösterilmesi hali de bu bilinçle örtüşür. 

 

"Ruh, zihin ve beden üçlüsü"

Beden, ruhun ve zihnin hayatı deneyimleme aracıdır. Ruh, zihinsel olarak beden aracılığıyla hayatı deneyimleyen bir canlılık özelliğidir. Yandaki resimde her iki canlının bedeninin temel yapı taşı yıldız tozu olarak ifade edebileceğimiz atomlardır. Aynı zihin farklı bedenlerde (Farklı atomsal birlikteliklerde) hayatı deneyimleyebilir. O halde insanlar için özellikle fiziki açılımda kullanılan "güzel" kelimesinin derin manada pek de bir anlamı yoktur. Zira filmde de güzelliğin ruhsal ve zihinsel (enerji) boyutuna dikkat çekilmektedir. Niyetler, bir insanın enerji açılımındaki güzelliğine dair ipuçları içerirler.

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.