Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Beynimizi keşfedelim

 

 Beynimizin bölümleri ve işlevleri

İnsan beyninin farklı bölümleri, farklı görevleri üstlenmiştir. Beynimiz temelde sağ ve sol yarımküreler olmak üzere iki ana kısıma ayrılmaktadır. Ancak her iki yarım küre de, Corpus Collasum adı verilen sinir lifleriyle köprü gibi birbirine bağlanmıştır. Dolayısıyla da sağ ve sol beyin bölümleri, hayati fonksiyonların gerçekleştirilmesinde birbirinden kopuk değildir. Son yıllarda SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography) "Bilgisayarlı Tekil Foton Emisyonu Tomogrofisi) metodu ile beynimizin işlevsel şifreleri hakkında daha çok bilgiye ulaşıldı.

Beynimizin bazı bölümleri ve gerçekleştirdikleri hayati fonksiyonlar şöyledir:

Frontal Lobe (Alın Lobu): Kafatasımızın tam arka kısmına denk gelen ve yukarıdaki şekilde kırmızı renkle gösterilen beyin bölümüne verilen addır. Dikkat süresinin düzenlenmesi, sonuç çıkartabilmek, mantık, eşleştiride bulunmak, an ile gelecek arasındaki ilişkiyi düzenlemek, empati sağlamak ve zamanı organiza etmek gibi faaliyetler alın lobunda gerçekleştirilmektedir. Yine karakter özelliği adı verdiğimiz tipolojik açılımdaki şifrede de alın lobu öncelikli ve belirleyici etkilere sahiptir.

Central Sulcus (Merkezi Oluk): Bazı motor faaliyetlerle, duyusal süreçlerin yönetiminde etkin beyin bölümüdür.

Parietal Lobe: Vücut duyularının algılandığı beyin bölümüdür. Basınç, dokunma ve ağrı gibi süreçler beynin bu bölümüyle ilgilidir.

Temporal Lobe: Ses ve dilin anlamlandırılmasında önemlidir. Hafıza açısından da birleştirici bir rol oynar.

Occipital Lobe: Göz retina tabakasından gelen bilgiyi anlamlandıran beyin bölümüdür.  

Cerebellum (Beyincik): Beyincik dengede olmamızı sağlayan ve kas kontrolünün gerçekleştirilmesini destekleyen beyin bölümüdür. Motor hareketleri koordine eder.

Brainstem (Beyin Sapı): Beyni omuriliğe bağlayan bölümdür. Beslenme, üreme ve uyku gibi hayati faaliyetlerin düzenlenmesinde önemli olan beyin bölümüdür.

 

 Thalamus

Beş duyu aracılığıyla elde edilen bilginin (enerji uyarımının) beyinde ilgili bölümlere dağıtılmak üzere geldiği merkezdir. Beynin ilgili bölümlerinde işleme tabii tutulan enerji tekrar thalamusa geri gönderilir. Thalamus da hareketlerin düzenlenmesi için bu bilgiyi organize eder.

Hypothalamus

Duygu yönetimi, açlık ve susama kontrolü, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi hayati fonksiyonları yürüten beyin bölümüdür.

Amygdala

Duyguların yönetiminde temel kontrolün gerçekleştirildiği yerdir. Korku, stres ve heyecan gibi dürtülerin kontrolünü gerçekleştirir. Duygu içerikli hafıza kayıtlarında belirleyici etkiye sahiptir. Bir nesneye baktığınızda onun size ne zaman ve kimin tarafından getirildiğinde hipokampüs adı verilen beyin bölümü devreye girer. Ancak bu kişiyi ve dolayısıyla nesneyi sevip sevmediğinizde belirleyici olan amigdaladır.

 Neuron

 
 
 

 

Nöron (Neuron) Ağı

Her insanın beyninde sayıları milyarlarla ifade edilen nöron adındaki sinir hücreleri vardır. İnsanın duygu ve düşüncelerinin şifresi, nöronların birbirleriyle gerçekleştirdikleri sinaps bağlantıları sonucunda oluşan ağda (nöronağı) saklıdır. Resimlerde sırasıyla bir nöronu ve nöronağını görmektesiniz. Nöronağı, parmak izi ve gözün retina tabakasında olduğu gibi benzersizdir. Yani dünyada yaşamış ve yaşayan her insan nöronağı farklılığından dolayı, düşünsel ve duygusal açılımda benzersizdir. O halde mana açılımında insan sayısı kadar farklı dünya vardır. Nöronağı bilgiyle gelişir ve değişir. Bu nedenledir ki, özellikle okumaya önem veren kişilerin nöronağlarının gelişimi ileri seviyededir. Nöronağınızdaki olumsuz duygu destekli bağlantılar (Sinapslar), zihinsel özgürlüğünüzü kısıtlma yönünde baskı oluşturan düğümlerdir. Bu nedenle nöronağının yapılandırılmasının bilgisinde derinleşmek önemlidir. Zihinsel özgürlük için kendinizi nöronağı aynanızda görebilmelisiniz.       

 

Frontal Lob'un, akıl, mantık ve karakter ile ilişkisi

 
 

Beynini keşfetmek isteyenlere kitap önerileri 

        
       
     

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.