Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Zihin analizi

Mustafa Kemal Atatürk ve Albert Einstein, zamana iz bırakmış ve varoluş vaadini gerçekleştirmiş (Dehasını gerçekleştirmiş) iki eşsiz zihindir. Atatürk ve Einstein'ın aşağıda belirttiğim üzere zihinsel açıdan pek çok ortak yönleri vardır.

İnsanları anlamak demek, zihin şifrelerini anlamak demektir. Bir insanın söylediği söz zihin şifresinden bağımsız değildir. Söz, başta nöronağı olmak üzere zihin şifresince yapılandırılmış bir enerji aktarımıdır. Bu nedenle de Atatürk ve Einstein'ı anlamak demek, her ikisinin de zihin şifreleri açılımındaki dehalarını anlamak demektir. Ancak bu bilinç haliyle sözler çarpıtılmaz, mesajlar alınabilir ve bireysel gelişime de katkı sağlanabilir.

"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir." Mustafa Kemal Atatürk

 

Albert Einstein'ın beyni

Zihin açılımında değerlendirme bilincinden uzakta bir kişi için Atatürk ve Einstein, yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere farklı bedensel görünümlerde iki değerli insandır. Zihin süreçlerinde bilgi derinliği olan insanlar içinse Atatürk ve Einstein, farklı bedensel görünümde yüksek enerjili beyin potansiyeline sahip iki değerli insandır. Yukarıdaki şekilde Albert Einstein'ın beynini görmektesiniz. Söz konusu beyin olunca, zihinsel farklılıkları gözlemlemek, fiziki farklılıkları gözlemlemek kadar kolay olmamaktadır. Zira zihinsel keşif bilgi ister. Ancak unutulmamalıdır ki, insanın bu dünyadaki duygu, düşünce ve eylemlerine ait her şeyin yönetim mekanizması beyindir. Dolayısıyla insanı anlamak demek, beyni, ruhu ve evrendeki sistemi (Atom ve enerji gibi) anlamak demektir. Şimdi bu bakış açısıyla Mustafa Kemal Atatürk ve Albert Einstein'ın eşsiz zihinsel potansiyellerinin ortak yönlerini analiz edelim.  

Nöronağları çok gelişmişti 

Yandaki şekilde insan beyninde yer alan ve sayıları milyarlarla ifade edilen nöron adındaki sinir hücrelerinin, birbirleriyle gerçekleştirdikleri bağlantılar sonucunda oluşan nöronağını görüyorsunuz. İnsan yeni bir şey öğrendiğinde veya öğrendiklerini yeniden yapılandırdığında beynindeki sinir hücreleri arasında (nöron) bağlantılar gerçekleşir. Bu bağlantılara sinaps adı verilmektedir. Nöronağının gelişmesinde en önemli etken bilgidir. Bilgiyle eşleşen insan, beynindeki nöronağının da gelişmesine katkı sağlar. Bir insanın nöronağının gelişmişlik seviyesi, o kişinin zihinsel potansiyeli açısından önemlidir. Atatürk ve Einstein, her ikisi de çok okuyan ve çok düşünen insanlardı. Yoğun bir şekilde gerçekleştirilen bu bilgiyle etkileşim faaliyetleri Atatürk ve Einstein'ın nöronağlarının gelişimine de üst düzeyde katkı sağlamıştır. İnsanlar arasında empatinin en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için, empatiyi gerçekleştirecek kişilerin nöronağı açılımında beyinlerinin gelişmişlik seviyelerinin de bir birine yakın olması önemlidir. 

Bilgi insanıydılar

Atatürk ve Einstein, bilgiyle etkileşime önem verirlerdi. Çok okurlar ve okudukça da nöronetlerini geliştirirlerdi. Türk tarihinde okumaya ve bilgiyle etkileşime bu ölçüde önem veren kişilerden biri de Fatih Sultan Mehmet'tir. 

 

 

 

Değişiklik insanıydılar

 Tipoloji açılımında insanların karakter özelliği olarak deşifre edildiği başlıklardan biri de benzerlik ve değişiklik karakter özellikleridir. Benzerlik insanları hayatlarını aynı deneyimlerin, alışkanlıkların ve bağımlılıkların üzerine kurgularlar. Değişiklik insanları ise yeniliklerin peşindedirler. Atatürk ve Einstein da zihinsel olarak değişiklik insanıydılar. Einstein'ın evrendeki değişimi okuma şekliyle, Atatürk'ün devrim ve inkılapları değişiklik karakter özelliklerinin yansımalarını içermektedir.   

 

İnsani değerler açısından sorumluluk bilinçleri gelişmişti 

"Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır." Albert Einstein

"Sorumluluk yükü her şeyden, ölümden bile daha ağırdır." Mustafa Kemal Atatürk

 

 

 

İç sesliydiler

Başkalarından etkilenmeyen ve karar vermekte zorlanmayan kişilik özelliğine sahiptiler.

Mantık ve duygu dengesini sağlayabilmişlerdi

Atatürk ve Eisntein'ın zihninde, mantık duygulara baskındı. Ancak duygusal yönleri de azımsanmayacak derecede gelişmişti. Einstein'ın müzikle olan etkileşimi, Atatürk'ün de çocukluk yıllarında yaşadığı travmalar (Kardeş vefatı, babasının ölümü gibi) duygusal taraflarının derinleşmesine etki etmiştir.

"Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir." Albert Einstein

Atatürk ve Eisntein, mutluluk ve merak etmek açılımında çocuk kalabilmeyi başarabilmişlerdi 

Yüksek zihin performansı gösteren ve zamana iz bırakan insanların ortak özelliklerinden biri de çocuk kalabilmeyi başarabilmeleridir. Atatürk ve Einstein, hayatları boyunca merak ettiler ve bilgiyle etkileştiler. Yine hayatları boyunca ümitsizliğe kapılmadılar.

 

 

Zamana, mekana ve nesneye hükmedebilmişlerdi

Albert Einstein'ın, Mustafa Kemal Atatürk'e ulaştırılması ricasıyla İsmet İnönü'ye gönderdiği bir mektup vardır. Einstein'ın bu mektubu göndermek için Atatürk'ü seçmesi bir tesadüf değildir. Çünkü zihin, anlaşılabileceğine inandığı zihinle diyalog kurar. Bu mektubun detayları aşağıdadır:

Ekselansları,

OSE Dünya Birliği’nin şeref başkanı olarak, Almanya’dan 40 profesörle doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye’de devam etmelerine müsaade vermeniz için başvuruda bulunmayı ekselanslarından rica ediyorum. Sözü edilen kişiler , Almanya’da halen yürürlükte olan yasalar nedeni ile mesleklerini icra edememektedirler. Çoğu geniş tecrübe , bilgi ve ilmi liyakat sahibi bulunan bu kişiler , yeni bir ülkede yaşadıkları takdirde son derece faydalı olacaklarını ispat edebilirler.

Ekselanslarından ülkenizde yerleşmeleri ve çalışmalarına devam etmeleri için izin vermeniz konusunda başvuruda bulunduğumuz tecrübe sahibi uzman ve seçkin akademisyen olan bu 40 kişi , birliğimize yapılan çok sayıda müracaat arasından seçilmişlerdir. Bu ilim adamları , hükümetinizin talimatları doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden çalışmayı arzu etmektedirler.

Bu başvuruya destek vermek maksadıyla , hükümetinizin talebi kabul etmesi halinde sadece yüksek seviyede bir insani faaliyette bulunmuş olmakla kalmayacağı, bunun ülkenize de ayrıca kazanç getireceği ümidimi ifade etmek cüretini buluyorum.

Ekselanslarının sadık hizmetkarı olmaktan şeref duyan

Prof. Albert Einstein

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.