Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Üç Boyutlu İletişim

   ÜÇ BOYUTLU İLETİŞİM 
“İş dünyasında ve özel hayatta insan ilişkileri üzerine sıra dışı bir paylaşım.”  
 
İNSANLARIN MOTİVASYONUNUN VE ZİHİNSEL VERİMLİLİĞİNİN YÜKSEK TUTULABİLMESİ İÇİN, ÜÇ  BOYUTTAKİ İLETİŞİM SÜREÇLERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR.  
 
 
1.BOYUT 
Bireyin kendi sesiyle  gerçekleştirdiği iç iletişim
İnsan ruhsal özelliğinden dolayı yüksek enerjili bir canlıdır. İnsan, gerek atomsal açılımda beden olarak, gerekse nöronağı destekli düşünce ve duygu açılımında zihin olarak enerjidir. Üstelik kuantum fiziği denklemlerine göre de insan dalga özelliğine sahiptir. Tüm bu süreçlerden dolayı insan Big Bang ile varlık boyutunda yerini alan evrende, varoluşsal açılımda duyusal algı sınırlamalarının ötesinde (Bakmadan, görmeden ve işitmeden) bir iletişim hali içerisindedir. İletişimin bu boyutu kişinimn varoluşunu anlamlandıran ve onu motive eden değerlerin paylaşıldığı bir iç oda özelliğine sahiptir. Her insanın iç odası benzersizdir. İnsanın benzersiz iç odasında evrensel boyutta kendisiyle gerçekleştirdiği iletişime yönelik farkındalığını geliştirmek, motivasyonu, mutluluğu ve pozitif enerjiyi hayatına çekebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu bilinç hali iletişimin 1.boyutunu oluşturmaktadır.
 

 

2.BOYUT

Bireyin eşi, çocukları ve yakın çevresindeki kişilerle gerçekleştirdiği iletişim

Mutlu ve yüksek motivasyonlu bir hayatın deneyimlenebilmesi için bireyin başta ailesi olmak üzere, birlikte yaşadığı (yaşamak durumunda kaldığı kişiler de dahil olmak üzere) yakın çevresindeki kişilerle olan etkileşimi son derece önemlidir. Eşiyle veya çocuğuyla iletişim sorunları yaşayan bir kişinin hayatında mutlulukla ilgili sorunlar yaşamaması mümkün değildir. Ayrıca insan zihnen anlaşamasa bile aile bağlarından dolayı pek çok farklı kişiyle zaman ve mekan boyutunda değişen periyotlarda etkileşim halinde olmaktadır. Bu noktada önemli olan zihinsel uyumsuzlukların nedenleri konusunda bireyin bilinç düzeyinin yükseltilmesidir. Zira ancak bu sayede zihinsel uyumzsuzluklardan kaynaklanan iletişim kazalarının önüne geçilebilir. İletişimin aile boyutu çok önemlidir. Zira aile ilişkileri bireysel motivasyon ve mutlulukta son derece önemlidir.

 

 

3.BOYUT

Bireyin iş hayatında birlikte çalıştığı kişilerle ve müşterileriyle gerçekleştirdiği iletişim

İnsanın mesleği zihin şifresi açılımında varoluş vaadi ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla varoluş vaadi ile etkileşim halinde olmak  bir insanın ruhsal açılımdaki en büyük beklentileri arasındadır. Konuya bu açıdan baktığımızda bireyin iş hayatındaki motivasyonu ve mutluluğu, zaman, mekan ve bilgisini paylaştığı kişilerle gerçekleştirdiği iletişim süreci açısından önemlidir. Bu önem iletişimin farklı bir boyutunu oluşturmaktadır. Şirketlerin çalışanlarının zihinsel açıdan verimliliğini desteklemeleri ve çalışanlarında performans açılımında kendilerini daha iyi gerçekleştirebilmeleri açısından iş hayatındaki iletişim süreçlerine dikkat edilmelidir. İş dünyasındaki takım çalışması, liderlik, eğitim, motivasyon, müşteri ilişkileri gibi tüm yönetim süreçlerinin verimliliğinin temelinde iletişim konusundaki bireysel farkındalık bilinci yatmaktadır. Zihin şifresi açılımında kendini ve mesleğini tanımadan çalışan bireyler arasında yaşanan iletişim sorunları iş verimliliği, bireysel mutluluk ve motivasyonun önündeki en büyük engeller arasındadır. Bu nedenle de iletişimin bu boyutunda bilinçlenmeye önem verilmelidir.   

 

 Bireyin her bir boyuttaki iletişim halleri farklı açılımda değerlendirilmelidir. Bu nedenle bireyin iletişim şifresinin çözülmesinde bu üç boyut ayrı ayrı deşifre edilmelidir.

 

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.