Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

Liderliğin Zihin Kodları

21 yy’ın dünyasında insanlık, insan beynine ilişkin konularda çok önemli yeni bilgilere ulaşmış durumdadır. Bu bilgiler insanı tanımamız noktasında bizlere ışık tutmaktadır. İnsan beynine ait ulaşılan yeni bilgiler, liderlik kavramına bakış açımızda da önemli kazanımlar elde edebilmemize olanak sağlamıştır. Liderlik kavramı, “Ben kimim?” sorusuyla yakından ilgilidir. Zira kendini bilmeyen insan, başkalarının zihin şifrelerini de çözemez ve bunun sonucunda da liderlik özelliğini gerçekleştiremez. Her insan benzersiz zihin potansiyeli ve şifresi doğrultusunda çok özel bir canlıdır. Aynı zamanda insanlar beyinlerindeki nöronağından dolayı da düşünsel ve duygusal bakımdan benzersiz olma özelliğine sahiptirler. Yani dünyadaki 7 milyar insan, 7 milyar farklı zihin şifresi demektir. Bu nedenle de insanları belli kalıplarla genelleyen insan mühendisliği tarzı yaklaşımların yerine, bireysel zihin şifresinden hareket etmek suretiyle bireyleri tanımaya çalışmak daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Beyin bilimleri de bu konuya işaret etmektedir. Liderliğin zihin kodları eğitimi kişilerin zihinsel potansiyellerine ve benzersizliklerine dikkat çeken, “Ben kimim?” ve “Liderlik özelliklerim neler?” gibi sorulara da bireysel farklılıklar doğrultusunda cevap bulabilmeye ışık tutan bir eğitimdir.   Kişinin kendini tanıması konusunun ve liderliğin zihin kodlarının tüm detaylarıyla analiz edildiği eğitim aşağıdaki ana başlıklar altında verilmektedir.Bilgi, beyin ve değişim: Bilgi, beyin ve değişim arasındaki ilişki. İnsan beyninin nöroplastisite özelliği. Nöroplastisite kavramının liderik ve yönetim becerileri üzerindeki etkileri. Ben Kimim?: Sorusu doğrultusunda kişinin kendini keşfetmesinin yöntemleri. Kendimi ve insanları keşfediyorum.

Zihnin şifresi:  Zihin kavramına ve şifresine genel bir bakış. Zihnin şifresinin çözülmesi. Liderlik, yönetim ve zihin şifresi arasındaki ilişki. Zihni özgürleştirmek. İletişim kavramını zihnin şifresi doğrultusunda analiz etmek. Kişinin kendi kişisel zihin şifresinden hareketle işinde ve özel hayatında potansiyellerini gerçekleştirmesinin yolları.

İnsan beyni: Hayatımızı anlamlandıran ve yöneten temel organımız beynimizi ve sırlarını keşfetmek.  Algı, bilgi, ego ve mutluluk kavramlarının beynin işlevsel özellikleri kapsamında analiz edilmesi. Olumsuz iç sesin kontrol altına alınması. Beynimizin liderlik açısından önemli olan bazı fonksiyonel özellikleri. Nöronlar ve nöronağı. Liderin nöronağı. Nöronağı ve empati ilişkisi. Hafıza ve hafıza teknikleri.                     

Algısal düğümler: Olumlu ve olumsuz algısal düğümler. Odaklanmak ve şartlanmak. Bilinç ve bilinçdışı.

Zekâ ve merak alanı: Yetenek bakımından kişisel potansiyellerimiz nelerdir ve bunları nasıl keşfedebiliriz? Kişinin benzersiz zeka şifresinin çözülmesinde destek alınabilecek yöntemler. Zeka ve motivasyon ilişkisi. Zeka ve meslek ilişkisi. Takım çalışmasından yetenek şebekesine zihinsel dönüşüm.

Kişilik: Karakter, huy ve benlik kavramları. Kişinin kendine özgü düşünce, davranış ve eylemlerinin dili olan karakter özelliklerinin deşifre edilmesi. Karakter özelliklerinde nöroplastisite özelliği. Liderlik açısından önemli olan bazı karakter özellikleri. Liderin ihtiyaçlarını anlamak.

Liderlik: Liderlik kavramına zihin şifresi doğrultusunda sıra dışı bir bakış. Sezgi kavramı. Liderin motivasyonu, değişimle etkileşimi, ihtiyaçları ve sentezleme becerisi. Liderlikte duygusal zeka. Liderin insanları tanımak noktasında kelime anahtarından destek alması. Liderlerin tipolojisi. Liderlikte kültürel etkiler. Liderliğin zihin kodları. 

REFERANS:

    

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.