Ethem Kocabaş
Nöroloji Anabilim Dalı Konferansları 

  

    

  

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur." Arthur Schopenhauer

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."   Immanuel Kant

"İnsana sığabilene kainat, kainata sığamayana insan derim." Muhammed İkbal

"İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder." İbn-i Sina

"Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya." Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

"Kendini bilen kimse bilgedir." Lao Tzu

"İnsan, istediği an özgür olur." Voltaire

"Gerçeğin gücü ile yaşadığım sürece kainatı bile fethedebilirim." Johann Wolfgang von Goethe

"Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim." Isaac Newton

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar." Heracleitus

"Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner." Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

 

 

"Ruh, yok edilmez bir evrenin aynasıdır." Gottfried Leibniz

"İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir." René Descartes

"Herkesin yolu ayrı." Mikailoviç Dostoyevski

"Gördüğümüz kişisel deneyimdir. Gerçek denen kavram, biz deneyimlediğimiz için vardır. Onu, görerek, koklayarak, duyarak ya da hissederek yaratan biziz. Biz yoksak, gerçek de yoktur. Dolayısıyla düşünce gücüyle gerçeği değiştirebiliriz." Fred Alan Wolf 

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir." Epiktetos

"İnsan hayatı bilinç dışının kendini gerçekleştirdiği öykülerden biridir." Carl Gustav Jung

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur." Baruch Spinoza

 

CEO Bilgi

LİDERLİK EĞİTİMLERİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

Dünya genelindeki önemli tıp fakültelerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki, beynimiz en çok kendisiyle ilgili bilgiyle etkileşince değişiyor ve potansiyelini ortaya çıkartabiliyor. Yıllardır Türkiye’de iş dünyasında ve üniversitelerde eğitimler ve konferanslar veriyorum. Katılımcılara sorduğum ve cevap almakta zorlandığım şu iki soru liderlik bakımından da son derece önemlidir.

1-    Beyninizin işlevsel özelliklerini ve potansiyelini biliyor musunuz?

2-    Zekâ, karakter özelliği ve merak alanı bakımından kendi zihin şifrenizin ne olduğunu biliyor musunuz?

Bu iki soru cevapsız kaldığı anda dehanın ve liderlik özelliklerinin gerçekleşmesi çoğu kez şansa kalmaktadır. Bu nedenle de özellikle liderlik eğitimlerinde kişilerin zihin şifrelerinin çözülmesine yardımcı olunmalıdır. Bu durum ancak beynimize ait bilginin paylaşımı ile gerçekleştirilebilir. İş dünyasında uygulanmakta olan tüm eğitimlerin temeli “Ben Kimim?” eğitimi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki “Ben Kimim?” başlıklı eğitimler liderlerin liderlik özelliklerinin geliştirilmesine ve yeni liderlerin ortaya çıkmasına hizmet eder.Dalai Lama'nın başkanlığında düzenlenen "Akıl ve Yaşam Enstitüsü" toplantıları kapsamında akıl, beyin ve değişim konularının birbiriyle olan ilişkisi araştırıldı. Araştırmaya dünyanın önde gelen üniversitelerinden çeşitli bilim insanları da destek verdiler. California Üniversitesi Akıl ve Beyin Merkezi'nden sinir bilimci Dr. Cliff Saron, Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Herbert Benson ve Wisconsin Üniversitesinden Dr. Richard J. Davidson tarafından gerçekleştirilen araştırmada Shamatha hocalarının beyin faaliyetleri EEG kayıtlarıyla incelendi. Araştırma sonuçlarına göre beyin faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması konusunda akıl önemli bir etki oluşturmaktadır. Özellikle beynin ön bölümü olan frontal lobun, duygu yönetim merkezi olan limbik sistemin yeniden yapılandırılması bakımından önemli ve belirleyici etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre olumsuz duygu ve düşüncelerin engellenmesinde, stresten ve depresyondan arınılması konsunda meditasyonla terapinin önemli faydaları bulunmaktadır. (Bu araştırmanın raporu dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanmıştır.) "Davranış, beyin devresinde değişikliklere yol açacaktır ve aynı şekilde, beyin devrelerindeki değişiklik davranış değişikliklerine neden olacaktır." (Alvaro Pascual-Leone Harvard Medical School)Eğitim uygulamalarında beynin bilgisine yer verilmesinin önemine ilişkin ikinci bir araştırmayı da sizlerle paylaşmak isterim. Tıpta Obsesif Bozukluk olarak tanımlanan bir rahatsızlık vardır. Bu rahatsızlığı olanlar sürekli olarak ellerini defalarca yıkayabilir, istenmeyen düşüncelerle eşleşmek durumunda kalabilir veya bazen de kapıyı kilitlemiş miydim, ocağı kapamış mıydım, ütünün fişini çekmiş miydim gibi endişe içerikli düşüncelere kapılabilirler. Bu kişilere ilaç tedavisi de uygulanmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki hastalara bu rahatsızlığın nedenini oluşturan beyin süreçlerini anlattığınızda ilaçtan daha iyi sonuç alınabilmektedir. Obsesif bozukluk beynimizin orbifrontal lobu ile striatum merkezi arasındaki bağlantıdan kaynaklanan bir durumdur. Konuyla ilgili gerçekleştirilen bir araştırmada obsesif bozukluğu olan kişilere bu rahatsızlığın beyindeki hangi bölgeler arasındaki etkileşimden kaynaklandığı anlatıldı. Hastalığın belirtilerini yaşarlarken bir an için beyinlerindeki bu etkileşimi hatırlamaları ve devreyi etkisizleştirdiklerini düşünmeleri istendi. Aynı Matrix filmindeki Neo’nun kendisine sıkılan kurşunları eliyle havada sabitleyip etkisizleştirmesi gibi bir durumdan bahsediyorum. Araştırma neticesinde bu terapi uygulaması ile ilaç tedavisinden daha yüksek oranda başarılı sonuçlara ulaşıldı. Yani önceki bölümde de izah ettiğim gibi bilgi beyni dönüştürmektedir. Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Los Angeles’daki California Üniversitesi nöropsikiyatristlerinden Jeffrey Schwartz’ın gerçekleştirdiği çalışmaları araştırabilirsiniz.  Yukarıdaki bilgi göstermektedir ki, iş dünyasındaki her türlü eğitim uygulamasının temelinde insan beynine ilişkin bilgilere yer verilmelidir. Özellikle de liderlik eğitimlerinde beyine ait bilgilere yer verilmesi çok önemlidir. Ancak bu sayede bilginin eyleme dönüşmesine destek olunabilir.

Ekim 2011


Yorumlar - Yorum Yaz

  

   

  

 

"Homo Noeticus." 

Varoluşsal farkındalığı gelişmiş, kuantum fiziği, bilinç bilimi, kozmoloji, nöroloji, tipoloji ve tinsel zeka açılımında zihinsel olarak içsel keşif halinde olan insan. Genetik kazanımları çerçevesinde varoluş vaadini gerçekleştirmenin arayışında olan ruh. İnsanlığın enerji olarak değişimi en üst seviyede deneyimlediği Homo Noeticus hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bu linki tıklayınız.

 
Saffet Murat Tura

"Kuantum ve Bilinç Bilimi"  

Ethem Kocabaş'ın, Dr. Saffet Murat Tura ile gerçekleştirdiği "Kuantum ve Bilinç Bilimi" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Yüksel Aytuğ'un Sabah Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Ethem Kocabaş ve Sunay Akın İstanbul Oyuncak Müzesinin ortak çalışması olan "Hep Çocuk Kaldık" kitabı hakkında Zülfü Livaneli'nin Vatan Gazetesinde yayınlanan yazısını okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Bu ayki, farklı bakış açısı bölümünün konusu "Avatar". Analizi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.
Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral 

"Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri"

Ethem Kocabaş'ın, Prof.Dr. Ümran Korkmazlar Oral ile gerçekleştirdiği "Oyuncakların ve çevresel faktörlerin çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkileri" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 Nasuh Mahruki 

"Doğa ile zihinsel uyum"

Ethem Kocabaş'ın, Karleoparı lakaplı Everest'e çıkan ilk Türk Dağcısı olan Nasuh Mahruki ile gerçekleştirdiği "Doğa ile Zihinsel Uyum" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.

 "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu"

Ethem Kocabaş'ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr. Hakan Gürvit ile gerçekleştirdiği "Zihin süreçlerinin kuantum boyutu" konulu söyleşiyi okumak için lütfen bu linki tıklayınız.